Hội đồng nhân dân xã Hương Trạch tổ chức kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường)
30/04/2020 10:21
Chiều ngày 29/4/2020, Hội đồng nhân dân xã Hương Trạch khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) để tiến hành kiện toàn công tác cán bộ sau Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo HĐND-UBND xã nhiệm kỳ 2016- 2021 do nghỉ hưu và đảm nhận nhiệm vụ mới đồng thời bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo HĐND-UBND xã nhiệm kỳ 2016- 2021.
Hội đồng nhân dân xã Hương Trạch tổ chức kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường)

   Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Từ Thị Hòa (UV BTV – Chủ tịch UBMTTQ huyện – Trưởng đoàn công tác 682 của BTV Huyện ủy chỉ đạo xã Hương Trạch), đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn (PCT HĐND huyện) và đại diện Ban tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ.

 Kỳ họp đã thông qua các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND xã về việc miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Quốc Tấn do nghỉ hưu, chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông Cao Viết Hòa do đảm nhận nhiệm vụ mới, chức danh Phó Chủ tịch UBND đối với ông Cao Quốc Hội do đảm nhận nhiệm vụ mới. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần trách nhiệm, công khai, minh bạch, đồng chí Cao Viết Hòa (Bí thư Đảng uỷ) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã , đồng chí Cao Quốc Hội (Phó Bí thư – Phó Chủ tịch UBND xã) gữi chức vụ Chủ tịch UBND, đồng chí Phan Anh Thái (ĐUV-Bí thư Đoàn Thanh niên) giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí vừa được Kỳ họp bất thường HĐND xã bầu giữ chức vụ lãnh đạo và Trưởng Ban Pháp chế hứa: Trên cương vị mới, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khả năng, trí tuệ cùng với tập thể HĐND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương và xây dựng xã nhà hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.

Tác giả: Quốc Hoàn