Hội Nông dân xã Hương Trạch phối hợp tổ chức tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Bưởi Phúc Trạch
23/07/2020 07:47
Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 7 năm 2020, Hội Nông dân xã Hương Trạch phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức 10 lớp tập huấn cho 300 hội viên nông dân tại 5 thôn (La Khê, Trung Lĩnh, Bắc Lĩnh, Kim Sơn, Phú Lập) theo Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" (dự án WB7).
Hội Nông dân xã Hương Trạch phối hợp tổ chức tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Bưởi Phúc Trạch

Về dự và trực tiếp giảng bài có đồng chí Võ Tá Phong– Trưởng trại thực nghiệm Truông Bát - Trung tâm Khuyến nông tỉnh và các đồng chí cán bộ Trung tâm.

Tại buổi tập huấn các học viên được cung cấp kiến thức về sản xuất thâm canh cây bưởi Phúc Trạch, kỹ thuật phòng chống hạn cho cây bưởi và sản xuất bưởi theo hướng VietGap…. 

Ngoài việc tổ chức học tập kiến thức lý thuyết tại lớp tập huấn, Ban Tổ chức lớp và Trung tâm khuyến nông tỉnh đã chọn 2 lớp (60 học viên ở La Khê và Trung Lĩnh) để xây dựng thí điểm mô hình ứng dụng thực tế kiến thức đã tập huấn để các học viên tham quan, học tập với phương châm “học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn với thực hành” nhằm giúp người học nắm vững các kiến thức đã học và ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn trồng và chăm sóc cây bưởi Phúc Trạch trên địa bàn. Khóa tập huấn đã lựa chọn  hỗ trợ 60 học viên tại 2 lớp (La Khê, Trung Lĩnh) 20 tấn phân, 100 lít phân nước, 1.600 gói diệt ruồi đục quả hữu cơ để bà con nông dân trồng bưởi theo hướng VietGap, với tổng trị giá trên 100 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Dự án WB7.

Đây là một hoạt động  thiết thực, nhằm giúp bà con nông dân nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn bưởi đạt hiệu quả tốt nhất. Tiến tới sản xuất theo hướng VietGap, an toàn, bền vững. Từ đó,  xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh tranh, tạo thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước cho quả Bưởi Phúc Trạch, góp phần bảo tồn và phát triển giống Bưởi đặc sản không chỉ của Hương Khê mà còn là sản vật quý của cả nước. Nhờ đó, tạo cơ hội phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân huyện nhà.

Tác giả: Quốc Hoàn - Nguồn: Nhung Tuyết (Hội Nông dân huyện)