Hương Trạch: các giáo xứ, giáo họ cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
10/04/2020 10:23
Hương Trạch là xã nằm ở cửa ngõ phía nam của huyện Hương Khê giáp với tỉnh Quảng Bình, xã có diện tích tự nhiên là 11.230,06 ha, có 1.910 hộ và 7290 khẩu, trong đó có 45% hộ dân theo đạo thiên chúa giáo, trên địa bàn xã có xã có 1 giáo xứ (Giáo xứ Tân Hội) và 6 giáo họ gồm: Tân Hội, Văn Sơn, Phú Lễ, Tân Phú, Tân Dừa và Lộc Giang.
Hương Trạch: các giáo xứ, giáo họ cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

 Thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 136/CV-BCĐ ngày 06/4/2020 của Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện Hương Khê về việc tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. 

Ngày  09/4/2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã đã trực tiếp các Trưởng Ban hành giáo các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn xã để tuyên truyền về đại dịch Covid-19 và các chủ trương, phương án ứng phó với dịch bệnh của các cấp và chính quyền địa phương, qua làm việc trực tiếp với các giáo xứ, giáo họ, tất cả đều đồng tình với chủ trương và các phương án và thực hiện ký cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tác giả: Quốc Hoàn