Tuổi trẻ Hương Trạch, hành động vì sức khỏe cộng đồng
08/04/2020 10:26
Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường của đại dịch Covid-19. Đoàn Thanh niên xã Hương Trạch đã sáng tạo và đa dạng các hoạt động cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Tuổi trẻ Hương Trạch, hành động vì sức khỏe cộng đồng

 Sau những hoạt động hết sức ý nghĩa cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 như: Tiến hành quyên góp chuẩn bị những suất cơm cho công dân cách ly tại khu cách ly tập trung của xã; làm kính chống giọt bắn trao tặng cho Ban chỉ đạo phòng chống Covid xã, các nhân viên y tế tại khu cách ly, tặng các phòng khám trên địa bàn huyện…

  Đoàn Thanh niên xã Hương Trạch tiếp tục vận động đoàn viên thanh niên sưu tầm, tự chế lắp đặt hệ thống âm thanh phục vụ công tác thông tin tuyên truyền lưu động. Hàng ngày ngoài hệ thống Trạm truyền thanh xã, loa truyền thanh các thôn, Đoàn Thanh niên tiếp tục tiến hành tuyên truyền lưu động 2 lần/ngày đến tận hộ gia đình nhằm cập nhất các thông tin mới nhất và cách phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Đây là những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, vì sức khỏe toàn dân của tuổi trẻ Hương Trạch.