10 khuyến cáo mới với tất cả người dân để cuộc chiến chống Covid-19 hiệu quả
07/04/2020 10:30
10 khuyến cáo mới với tất cả người dân để cuộc chiến chống Covid-19 hiệu quả
Trước diễn biến phức tập, khó lường của dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế vừa đưa ra 10 khuyến cáo mới với tất cả người dân

Để cuộc chiến chống Covid-19 hiệu quả, Bộ Y tế vừa đưa ra 10 khuyến cáo mới với tất cả người dân. Xã Hương Trạch trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.