Cán bộ chiến sỹ trung đoàn 1 sư đoàn 324 giúp trường Mầm Non xã Hương Trạch hoàn thành tiêu chí NTM
21/12/2018 07:24
Ngày 19/12/2018 các chiến sỹ trung đoàn 1 sư đoàn 324 đã giúp trường Mầm non Hương Trạch đổ sân bê tông trong khuôn viên trường hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới
Cán bộ chiến sỹ trung đoàn 1 sư đoàn 324 giúp trường Mầm Non xã Hương Trạch hoàn thành tiêu chí NTM