Hương Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020
15/07/2019 11:21
Chiều ngày 12/7 /2019 tại hội trường UBND xã Hương Trạch đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, tại hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, trưởng phó các ban ngành cấp huyện, và lãnh đạo các đơn vị bạn cùng tham dự. Các đồng chí Trần Quốc Tấn - BTĐU- CTHĐND xã, đồng chí Cao Viết Hòa - CT UBND - PCTHĐND xã chủ trì hội nghị.
Hương Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Hương Khê; cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hương Trạch đã quán triệt sâu sắc và triển khai tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM một cách toàn diện, sâu rộng ở tất cả các thôn và các hộ gia đình. Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã Hương Trạch đã phát huy sức mạnh tổng hợp đó để chung tay, góp sức xây dựng NTM, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu giống cây trồng cũng như ưu tiên phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả cao được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hàng đầu, việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất cũng được cải thiện, nông dân đã yên tâm đầu tư vào nông nghiệp hơn khi mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm được trú trọng. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư phát triển một cách đồng bộ, đúng theo quy hoạch và xu thế phát triển. Bộ mặt của quê hương được đổi mới theo hướng khang trang, hiện đại hơn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền cũng như hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, tạo ra sức mạnh tập thể trong chỉ đạo điều hành cũng như thực hiện các công việc. Vì vậy, Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh, tổ chức chức cơ sở Đảng, chính quyền, mặt trận tổ Quốc và các đoàn thể được xếp loại cao và khen thưởng hàng năm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội ngày càng được quan tâm,thực hiện tốt hơn.

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Cao Song Giang - PCT UBND xã đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2019 và định hướng thực hiện chương trình giai đoạn 2020 - 2030. Trong 10 năm qua với sự quyết tâm và nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và người dân  bộ mặt nông thôn thay đổi từng ngày, nhận thức của người dân được nâng cao, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đời sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 5%,  kinh tế - chính trị ổn định, an ninh trật tự được giữ vững.  Năm 2018 thôn La Khê đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, ở xã có nhiều mô hình vườn mẫu cho thu nhập kinh tế cao, điện, đường, trường, trạm , nhà văn hóa thôn, xã và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Phong trào toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới được phát huy mạnh mẽ, nhiều hộ gia đình đã tích cực tham gia đóng góp, đi đầu trong các hoạt động phát triển kinh tế, cống hiến xã hội: hộ ông Hứa Văn Nhật, Phan Xuân Hiến, Cao Đình Tượng...Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong phong trào xây dựng NTM, chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo. Phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 và có thêm nhiều khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Đồng Chí Hoàng Công Lý - PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bài học được Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Hương Trạch rút ra đó là sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp uỷ đảng, chính quyền, định hướng cho các thôn đăng ký, xây dựng kế hoạch phù hợp, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời có cơ chế chính sách hỗ trợ, động viên khen thưởng kịp thời và coi trọng công tác thông tin tuyên truyền để phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân trong thực hiện chương trình... Là xã  đăng ký hoàn thành xã NTM nâng cao, đây là vinh dự lớn, là thời cơ thuận lợi để xã tiếp tục củng cố và phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng địa phương ngày thêm vững mạnh.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga