Đảng ủy xã Hương Trạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng
17/10/2023 08:51
Đảng ủy xã Hương Trạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng

      Chiều ngày 16/10/2023, xã Hương Trạch tổ chức gặpn mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng. Tham dự buổi gặp mặt có đc Cao Viết Hoà, Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, các đồng chí trong BTV Đảng ủy- HDND- UBND -UBMTTQ xã, các đồng chí Bí thư Đảng ủy qua các thời kỳ, các đồng chí BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, Uỷ viên UBKT qua các thời kỳ, các đồng bí thư chi bộ 13 đơn vị thôn.

      Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đào Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy- Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trình bày diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm tra Đảng từ Trung ương, cấp Tỉnh, cấp Huyện, cấp xã. Trong đó nêu rõ: Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra đối với việc bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết… , đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Từ ngày thành lập đến năm 1948, công tác kiểm tra của Đảng đã được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và trực tiếp chỉ đạo, chưa thành lập bộ máy kiểm tra chuyên trách, mà nhiệm vụ này do các cấp ủy và các tổ chức đảng thực hiện. 

     Cuối năm 1948, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị thành lập Ban Kiểm tra Trung ương – Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng, do đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng làm Trưởng Ban. Và sau này, Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống, là mốc son đầu tiên trong chặng đường xây dựng, phát triển ngành Kiểm tra Đảng.

       Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm tra Đảng cả nước, ngành kiểm tra Đảng xã Hương Trạch cũng được hình thành và có những cống hiến quan trọng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ qua các thời kỳ. Hoạt động của Ủy ban kiểm tra đã có nhiều đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác; tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát, đồng thời triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, lấy phòng ngừa, “xây” là chính. Với tinh thần quyết liệt, không có ngoại lệ, ủy ban kiểm tra đã kiểm tra, kết luận, làm rõ và tham mưu giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài, ở những lĩnh vực khó, lĩnh vực mới. Việc xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật được ủy ban kiểm tra thực hiện nghiêm, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, đúng quy định, “thấu tình, đạt lý”, nghiêm khắc nhưng lại rất nhân văn với mục đích giúp tổ chức đảng và đảng viên vi phạm nhận thức được khuyết điểm, vi phạm, tự giác khắc phục, tiến bộ hơn. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra cấp ủy và UBKT quan tâm chú trọng, nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tình hình hiện nay. Nhiệm kỳ 2020-2025 toàn xã có 4/5 đồng chí ủy viên UBKT có trình độ Đại học, cao đẳng và 4/ đồng chí trung cấp chính trị.

       Kết quả thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra trong toàn Đảng bộ đã góp phần giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, đưa xã nhà ổn định, phát triển về mọi mặt trong thời gian qua. Với những thành tích và kết quả nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã được UBKT huyện ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đặc biệt nhiệm kỳ (2015 - 2020) được BTV Huyện uỷ tặng giấy khen cho UBKT Đảng uỷ xã Hương Trạch đã có thành tích xuất sắc trong phong trào kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

     Trong không khí vui mừng, phấn khởi, đồng chí Trần Xuân Bính, đồng chí Trần Quốc Tấn- đại diện các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ xã đã cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác; đồng thời khẳng định niềm tin, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục gìn giữ, vun bồi truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy" của ngành Kiểm tra Đảng.

      Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Cao Viết Hòa- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực không ngừng, những đóng góp xứng đáng và những thành tích  của các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng của Đảng ủy xã đã đạt được trong 75 năm qua; Đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT Đảng ủy  cần tập trung một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

     Không ngừng nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của trung ương về công tác kiểm tra giám sát,kỷ luật đảng, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng, chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội và những nội dung, lĩnh vujxwc nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm. Đồng chí Bí thư Đảng ủy lưu ý để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, điều trước hết là phải không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, có dũng khí đấu tranh, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng, có năng lực, trình độ, tinh thông nghiệp vụ ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phải hy sinh lợi ích cá nhân của mình để bảo vệ và giữ gìn kỷ luật và sự trong sạch của Đảng. Hơn ai hết, cán bộ kiểm tra phải thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư"…

Tác giả: Phạm Thị Thương - Phó Chủ tịch Hội nông dân xã - Nguồn: Hội Nông dân xã Hương Trạch