Người phát ngôn:

Đ/c: Cao Quốc Hội - Chủ tịch UBND xã