Vùng đất Hương Khê ngày nay có nguồn gốc từ lâu đời, thời kỳ các Vua Hùng dựng nước, Hương Khê thuộc đất Việt Thường – một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Thời thuộc Ngô, Hương Khê được gọi là Nam Lăng, đời Lý gọi là Đỗ Gia. Thời kỳ này, Hương Trach thuộc phủ Ngọc Ma. Đến năm Minh Mạng thứ 9 (1828), phủ Ngọc Ma đổi thành phủ Trấn Định, sau đó đổi thành châu Quy Hợp rồi trấn Quy Hợp. Hương Trạch bấy giờ có trung tâm là phần đất thôn La Khê thuộc tổng Phúc Lộc. Giai đoạn 1930 – 1945, Hương Trạch thuộc tổng Xuân Khánh (Gồm phần đất làng Phú Lễ, Phúc Hội, La Khê, Bái Đức). Sau Cách mạng tháng Tám, chính quyền mới bỏ đơn vị tổng thành lập Chính quyền cấp xã, với yêu cầu mới, các làng Phúc Trạch, Tân Thành, La Khê, Bái Đức nhập lại thành xã Phúc Trạch. Cuối năm 1947 đầu năm 1948 Phúc Trạch và Nam Hương sáp nhập thành xã Hương Lĩnh, Hương Lạc, Hương Đô, Hiên Liên, Hương Lâm. Năm 1971 hai xã Hương Trạch và Hương Phúc sáp nhập lại thành xã Hương Trạch. Xã Hương Trạch chính thức ra đời từ đây.

Những năm đầu thập niên 30 của thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, Nhân dân Hương Trạch đã tích cự tham gia các cuộc mít tinh, biểu tình trong phong trào (1930-1931), góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mặc dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng Đảng bộ và Nhân dân Hương Trạch vẫn kiên trì, bền bỉ bám đất, bám làng lao động sản xuất và hăng hái tham gia đánh giặc giữ nước, làm tròn nghĩa vụ với tiền tuyến lớn Miền nam. Hương Trạch là một trong hai đơn vị đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Bác Hồ ký quyết định phong tăng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (6/1969).