TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên lạc

Địa chỉ email

1

Cao Viết Hòa

Bí thư Đảng ủy – CT HĐND

0979389168

Viethoa51@gmail.com

2

Đào Thị Thanh

Phó Bí thư Đảng ủy

0329111999

Thanhhuongtrach123@gmail.com

3

Cao Quốc Hội

PBT – Chủ tịch UBND

0988207833

quochoiht@gmail.com

4

Nguyễn Văn Toản

Phó Chủ tịch HĐND

0984527798

toanvhhtrach@gmail.com

5

Cao Song Giang

Phó Chủ tịch UBND

0919674689

giangsongcao75@gmail.com

6

Phan Anh Thái

Phó Chủ tịch UBND

0972468279

phananhthai85@gmail.com

7

Trần Xuân Trà

Chủ tịch UB MTTQ

0977854079

Traxuan73@gmail.com

8

Phạm Xuân Trung

Trưởng Công an

0388990113

trungphamanhk@gmail.com

9

Cao Viết Sơn

CHT Quân sự

0968520779

Vietson179@gmail.com

10

Nguyễn Văn Cương

Chủ tịch Hội CCB

0343544138

 

11

Nguyễn Thị Nam

Chủ tịch Hội PN

0914220841

 

12

Phan Đức Hoàng

Chủ tịch Hội ND

0911460728

 

13

Phan Chiến Thắng

Bí thư Đoàn TN

0948267037

chienthanghcmussh@gmail.com

14

Nguyễn Hữu Đức

Văn phòng – Thống kê

0888635789

nguyenduc19062010@gmail.com

15

Cao Thị Sen

Văn phòng – Thống kê

0989831195

caosen84@gmail.com

16

Trần Quốc Hoàn

Văn hóa – Xã hội

0919919114

 hoantranhkht@gmail.com

17

Phan Đình Mạo

Văn hóa – Xã hội

0976206906

 

18

Trần Thị Thương

Tài chính - Kế toán

0983909872

Anhchien345@gmail.com

19

Võ Thị Hiền

Tài chính - Kế toán

0986880382

hienkthuongtrach@gmail.com

20

Phan Thị Thanh Hà

Địa chính – Nông nghiệp

0984577707

hadungvinh@gmail.com

21

Nguyễn Văn Nguyên

Tư pháp – Hộ tịch

 0868341234

 nguyentuphap1990@gmail.com

22

Nguyễn Thị Ngàn

Phó Chủ tịch UB MTTQ

 

Nguyenthingan200886@gmail.com

23

Trần Minh Lục

Chủ tịch Hội NCT

0972483299

 

24

Phạm Thị Thương

Phó Chủ tịch Hội ND

0915382986

Phamthithuong2909@gmail.com

25

Đinh Thị Hiên

Phó Chủ tịch Hội PN

0355209348

hientoantvpnht@gmail.com

26

Đinh Thăng Long

Phó Chủ tịch Hội CCB

0918718842

 

27

Trần Văn Hậu

Chỉ huy phó Quân sự

0916724799

 

28

Cao Thị Lan

Văn phòng Đảng ủy

 

 

29

Nguyễn Hồng Sơn

PBT Đoàn Thanh niên

0968632988