UBND xã Hương Trạch

Thôn NGọc Bội, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh