Công đoàn xã Hương Trạch, Đoàn thanh niên tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện
28/02/2020 11:15
Sáng ngày 28/2/2020 Công đoàn xã Hương Trạch, phối hợp với Đoàn thanh niên tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020 tại Trung tâm văn hóa huyện. Đơn vị xã Hương Trạch đã hiến được 27 đơn vị máu.
Công đoàn xã Hương Trạch, Đoàn thanh niên tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

Nhận thức được tầm quan trọng của máu đối với sự sống của con người. Trong những năm qua, lực lượng đoàn viên  công đoàn , đoàn thanh niên và bà con nhân dân đã tham gia tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện, vì “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Thông qua hoạt động của phong trào hiến máu tình nguyện nhằm góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau của dân tộc Việt Nam, qua đó nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo lượng máu đáp ứng yêu cầu trong cấp cứu và điều trị bệnh


   Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể, lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo, bù đắp trở lại. Hiến máu không mất nhiều thời gian và sức lực. Mỗi giọt máu hiến đi vô cùng cần thiết cho mỗi người bệnh và toàn xã hội.
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga