Hướng dẫn nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích
16/02/2022 10:44
Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ BCCI trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần tăng chỉ số Cải cách hành chính năm 2022, hạn chế việc đi lại, tiếp xúc, tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người dân, doanh nghiệp trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
Hướng dẫn nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích

Các đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu giải quyết các TTHC thực hiện theo một trong các hình thức sau:

1. Nộp hồ sơ qua cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Danh mục các thủ tục áp dụng DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện theo quyết định 1929/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh. Trình tự thực hiện các bước cụ thể như sau:

- Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin DVC trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.hatinh.gov.vn.

- Bước 2: Đăng ký tài khoản theo hướng dẫn (thời gian đăng ký tài khoản thành công chỉ từ 1-2 phút).

- Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký, chọn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 (tùy theo thủ tục hành chính yêu cầu), chọn đơn vị là UBND huyện Hương Khê và chọn thủ tục.

- Bước 4: Khai báo, đính kèm từng thành phần hồ sơ theo yêu cầu và gửi đi khi các thành phần hồ sơ đính kèm đầy đủ và hợp lệ.

- Bước 5: Nộp tiền phí, lệ phí (nếu có) theo hướng dẫn của cán bộ Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện. Thời gian đăng nhập và đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến thành công chỉ từ 10-15 phút (tùy theo TTHC).

2. Nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) của Bưu điện:

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC gửi đến địa chỉ: Trung tâm hành chính công huyện Hương Khê, số 15, đường Nguyễn Trung Thiên, TDP 5, Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Kèm theo các thành phần hồ sơ của người gửi, ngoài bìa hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ - Tên thủ tục hành chính; địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

Trong quá trình nộp hồ sơ qua các hình thức nêu trên, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân vui lòng liên hệ qua chuyên viên tiếp nhận và trả kết quả TTHC của UBND huyện, đồng chí Trần Thị Minh Nguyệt, số điện thoại 0987304507 để được hướng dẫn cụ thể và giải đáp kịp thời.

Tác giả: Quốc Hoàn - Nguồn: Trang TTĐT Hương Khê