Tập huấn phần mềm quản lý, điều hành phục vụ cải cách hành chính
14/01/2022 11:02
Tập huấn phần mềm quản lý, điều hành phục vụ cải cách hành chính

       Ngày 13/01/2022, UBND xã Hương Trạch phối hợp với công ty phần mềm tin học Tân dân tổ chức tập huấn phần mềm quản lý, điều hành phục vụ cải hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã.

       Thành phần tham dự tập huấn: Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, Phó chủ tịch HĐND xã, Trưởng, phó các ngành đoàn thể, cán bộ công chức cấp xã. Ngoài ra còn có Phó hiệu trưởng, văn thư các trường học đóng trên địa bàn xã.

       Tại buổi tập huấn, đồng chí  kỹ thuật viên đã hướng dẫn cho cán bộ về cách xử lý phần mềm đánh giá cán bộ, phần mềm xử lý khiếu nại tố cáo cho cán bộ chuyên môn khi công dân đến khiếu nại, đồng thời hỗ trợ phần mềm xử lý công việc đối với các chuyên môn khi lãnh đạo cơ quan chuyển xử lý

Tác giả: Phạm Thị Thương - PCT Hội ND xã Hương Trạch - Nguồn: Phạm Thị Thương - Hội Nông dân xã Hương Trạch