Hội nông dân Tỉnh giải ngân quỹ hỗ trợ nông dân TW
24/10/2023 01:53
Hội nông dân Tỉnh giải ngân nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân Trung Ương tại xã Hương Trạch
Hội nông dân Tỉnh giải ngân quỹ hỗ trợ nông dân TW

     Chiều ngày 20/10/2023, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Huyện Hương Khê phối hợp với Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức giải ngân 300 triệu đồng từ nguồn ủy thác của Hội Nông dân Trung ương, để thực hiện Dự án “Trồng và chăm sóc cây Bưởi Phúc Trạch” cho 10 hộ hội viên nông dân Tổ hội nghề nghiệp Trồng và chăm sóc Bưởi Phúc Trạch thuộc chi hội nông dân thôn Ngọc Bội, thời gian thực hiện án là 36 tháng.

     Về dự buổi lễ có đồng chí Trần Hữu Đức – Ủy viên Ban Thường vụ - trưởng ban kinh tế xã hội Hội nông dân Tỉnh, các đồng chí trong ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Tỉnh, Đồng chí Nguyễn Thị – UVBTV Hội nông dân Huyện, đồng chí Cao Song Giang – Uỷ viên ban thường vụ- Phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, Thường trực Hội Nông dân xã và 10 hộ hội viên nông dân vay vốn.

      Phát biểu tại buổi Lễ giải ngân đồng chí Trần Hữu Đức – Ủy viên Ban Thường vụ - trưởng ban kinh tế xã hội Hội nông dân Tỉnh nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tham gia vay nguồn vốn quỹ hộ trợ nông dân Trung Ương là để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp; khai thác tiềm năng, thế mạnh từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng cao. Qũy cũng tạo điều kiện để hội nông dân các cấp đẩy mạnh hoạt động; tuyên truyền, tập hợp nông dân thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế gắn với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng hội vững mạnh. Điều lệ Quỹ hỗ trợ nông dân quy định, đối tượng vay vốn phải là hộ gia đình hội viên nông dân tự nguyên tham gia dự án nhóm hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của hội nông dân các cấp. Vì vậy, những hộ không phải là hội viên nông dân không thuộc đối tượng được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương; Đồng thời đề nghị các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả phí và gốc đúng kỳ hạn

       Nhận được nguồn vốn vay các hộ hội viên rất phấn khởi, với nguồn vốn này, các hội viên nông dân sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích, mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc vườn Bưởi Phúc chuẩn bị cho mùa vụ mới.

Tác giả: Phạm Thị Thương - Phó Chủ tịch Hội nông dân xã - Nguồn: Hội Nông dân xã Hương Trạch